Naar homepage  Vertaal in Engels


Geraadpleegde literatuur

1. De Bijbel in de Statenvertaling.

2. De Bijbel in de NBG-vertaling van 1951.

3. De Engelse Bijbel in de King James Version.

4. Bijbelverklaring van Patrik, Polus, Wels en andere Engelse godgeleerden, in 17 delen. Amsterdam, Isaak Tirion en Jacobus Loveringh, 1741.

5. Diverse internet-sites, moeilijk terug te vinden.

6. "Hoe bestaat het! 60 vragen over schepping, evolutie en de Bijbel" door Don Batten, David Catchpoole, Carl Wieland en Jonathan Sarfati. Vertaling: Mediagroep In Genesis. De Banier, 2009.

7. "De Kerkgeschiedenis verteld aan jong en oud, deel 1" door Johan Vreugdenhil. Utrecht, Den Hertog's Uitgeverij b.v., 1978.

8. "Opgravingen Bevestigen de Bijbel. Met een Archeoloog door de Bijbelse Landen." door Siegfried H. Horn. Vertaling door H.A. Ilgen. Den Haag/Brussel, Uitgeverij Veritas, 1977.

9. "Profetie en vervulling" door ds. H.G. Koekkoek. Alphen aan den Rijn, Stichting Het Licht des Levens, 2005.

10. "Nita. Het aangrijpende, waar gebeurde verhaal, van een jonge Aziatische vrouw die door Jezus in één moment van een totale verlamming werd genezen" door Mark Buntain en Ron Hembree, met een nawoord door Anne van der Bijl. Vertaling door J.M. Overweel. Hornaar, Gideon, 1982.

11. "Opwekking begint bij jezelf!" door Erlo Stegen. Samengesteld door Ludmilla Plett. Loppersum, Stichting Kwa Sizabantu Zending, 1993, 3e druk.

12. "Beproef jezelf! De weg tot opwekking" door Erlo Stegen. Stichting Kwasizabantu Zending Nederland, 2006.

13. "De vrouw met het Boek" door M.A. Mijnders-Van Woerden. Utrecht, Den Hertog's Uitgeverij B.V., jaartal: rond 1985, 3e druk.

14. "De Schuilplaats. Het ontroerende waar gebeurde verhaal van Corrie ten Boom" door John & Elizabeth Sherrill. Gideon, jaartal: rond 1975.

15. "Verslagen vijanden. Over occulte machten" door Corrie ten Boom. Zoetermeer, Uitgeverij Boekencentrum, 2004.

16. "De goeroe is dood" door Rabi Maharaj. Vertaling door C.W. Kooy - den Hartog. Culemborg, Internationale Bijbelbond, 1981.

17. "Het domein van de slang. Christelijk handboek over occultisme en mysticisme" door dr. W.J. Ouweneel. Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1988, 4e druk.

18. "In drie golven. Geschiedenis en verschijnselen van de charismatische beweging" door drs. M. Amesz. Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1991.

19. "Strijd en overwinning van ds. Blumhardt" door Jan van Gijs. Emmen, Uitgeverij Gideon N.V., 1964, 2de druk.

20. "Van hekserij tot Christus" door Doreen Irvine. Rotterdam, Uitgeverij De Sardonix, 2015.

21. "Demonie en bevrijding" door Frank en Ida Mae Hammond. Vertaler onbekend. Amsterdam, Stichting Moria, 1986, 2e druk.

22. "Geestelijke strijd. Demonie en bevrijding in christelijk perspectief" onder redactie van dr. M.J. Paul. Zoetermeer, Uitgeverij Boekencentrum, 2002.

23. "Demonen, Eruit, in Jezus' Naam!" door ds. W.C. van Dam. Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, 1973, 4e druk.

24. "Bevrijdingspastoraat. Hulpverlening aan mensen die door demonen gebonden zijn" door Joost Verduijn. Hoornaar, Gideon, 2004, 2e druk.

25. "Zij zullen boze geesten uitdrijven. Wat u moet weten over demonen; uw onzichtbare vijanden!" door Derek Prince. Vertaling door Dirk van der Pols en Paul Jaeger. Heemskerk, DMP Nederland, 2004, 4e druk.

26. "Doden sterven niet" door dr. W.C. van Dam. Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, jaartal: rond 1978.

27. "Eindeloos bewustzijn. Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring" door Pim van Lommel. Kampen, Uitgeverij Ten Have, 2007, 3e druk.

28. "In het licht van de dood. Het indrukwekkende relaas over bijna-doodervaringen" door Michael Sabom. Vertaling door Bart Kamphuis. Heerenveen, Uitgeverij Barnabas, 2009.

29. "Joni. Ontroerend relaas van een invalide jonge vrouw en haar levensstrijd" door Joni Eareckson en Joe Musser. Vertaling door An de Vries. Laren, Novapres, 1976.

30. "Een stap verder. Joni" door Joni Eareckson en Steve Estes. Vertaling door An de Vries. Laren, Novapres, 1978.

31. "De kinderdoop in de Heilige Schrift" en "Geschiedenis van de kinderdoop" door Ary Schipper.

32. "Verbazingwekkende vervullingen van de Bijbelse profetieën. Wat u moet weten in deze onzekere tijden." door Mark Hitchcock. Vertaling door C.L. de Laat-Faber. Doorn, Uitgeverij Het Zoeklicht, 2011.

33. "Hier gebeurde het toen" door Johan Knigge. Amsterdam, Buijten & Schipperheijn Motief, 2012.


Helaas zijn een aantal nummers van deze lijst niet meer als nieuw leverbaar. Hierover kunt u per e-mail vragen stellen aan de redactie via  DEZE LINK

Wilt u een boek bestellen, dan kan dat ook regelrecht bij  Boekhandel De Sardonix
(Als u op deze link klikt, krijgt u in eerste instantie alleen de bovenstaande boeken te zien, voor zover nog leverbaar. Daarna kunt u doorklikken naar de overige boeken en artikelen van de website. Uiteraard kan de druk van een boek inmiddels veranderd zijn. Zo was "De Kerkgeschiedenis verteld aan jong en oud" eerst gedrukt in 4 delen en later in 2 dikkere delen).Terug  Naar homepage  Vertaal in Engels