To homepage  Translate into Dutch


Used literature
(Most books are in the Dutch language)

1. The Bible in the Dutch Statenvertaling.

2. The Bible in the Dutch NBG-translation of 1951.

3. The English Bible in the King James Version.

4. Exegesis of the Bible by Patrik, Polus, Wels and other English theologians, translated into Dutch, in 17 volumes. Amsterdam, Isaak Tirion and Jacobus Loveringh, 1741.

5. Various internet-sites, difficult to find back.

6. "Hoe bestaat het! 60 vragen over schepping, evolutie en de Bijbel" by Don Batten, David Catchpoole, Carl Wieland and Jonathan Sarfati. Translation into Dutch: Mediagroep In Genesis. De Banier, 2009.

7. "De Kerkgeschiedenis verteld aan jong en oud, deel 1" by Johan Vreugdenhil. Utrecht, Den Hertog's Uitgeverij b.v., 1978.

8. "Opgravingen Bevestigen de Bijbel. Met een Archeoloog door de Bijbelse Landen." by Siegfried H. Horn. Translation into Dutch by H.A. Ilgen. Den Haag/Brussel, Uitgeverij Veritas, 1977.

9. "Profetie en vervulling" by ds. H.G. Koekkoek. Alphen aan den Rijn, Stichting Het Licht des Levens, 2005.

10. "Nita. Het aangrijpende, waar gebeurde verhaal, van een jonge Aziatische vrouw die door Jezus in één moment van een totale verlamming werd genezen" by Mark Buntain and Ron Hembree, with an afterword by Anne van der Bijl. Translation into Dutch by J.M. Overweel. Hornaar, Gideon, 1982.

11. "Opwekking begint bij jezelf!" by Erlo Stegen. Compound by Ludmilla Plett. Loppersum, Stichting Kwa Sizabantu Zending, 1993, third edition.

12. "Beproef jezelf! De weg tot opwekking" by Erlo Stegen. Stichting Kwasizabantu Zending Nederland, 2006.

13. "De vrouw met het Boek" by M.A. Mijnders-Van Woerden. Utrecht, Den Hertog's Uitgeverij B.V., year: around 1985, third edition.

14. "De Schuilplaats. Het ontroerende waar gebeurde verhaal van Corrie ten Boom" by John & Elizabeth Sherrill. Gideon, year: around 1975.

15. "Verslagen vijanden. Over occulte machten" by Corrie ten Boom. Zoetermeer, Uitgeverij Boekencentrum, 2004.

16. "De goeroe is dood" by Rabi Maharaj. Translation into Dutch by C.W. Kooy - den Hartog. Culemborg, Internationale Bijbelbond, 1981.

17. "Het domein van de slang. Christelijk handboek over occultisme en mysticisme" by dr. W.J. Ouweneel. Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1988, fourth edition.

18. "In drie golven. Geschiedenis en verschijnselen van de charismatische beweging" by drs. M. Amesz. Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1991.

19. "Strijd en overwinning van ds. Blumhardt" by Jan van Gijs. Emmen, Uitgeverij Gideon N.V., 1964, second edition.

20. "Van hekserij tot Christus" by Doreen Irvine. Rotterdam, Uitgeverij De Sardonix, 2015.

21. "Demonie en bevrijding" by Frank and Ida Mae Hammond. Translator into Dutch unknown. Amsterdam, Stichting Moria, 1986, second edition.

22. "Geestelijke strijd. Demonie en bevrijding in christelijk perspectief" edited by dr. M.J. Paul. Zoetermeer, Uitgeverij Boekencentrum, 2002.

23. "Demonen, Eruit, in Jezus' Naam!" by ds. W.C. van Dam. Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, 1973, fourth edition.

24. "Bevrijdingspastoraat. Hulpverlening aan mensen die door demonen gebonden zijn" by Joost Verduijn. Hornaar, Gideon, 2004, second edition.

25. "Zij zullen boze geesten uitdrijven. Wat u moet weten over demonen; uw onzichtbare vijanden!" by Derek Prince. Translation into Dutch by Dirk van der Pols and Paul Jaeger. Heemskerk, DMP Nederland, 2004, fourth edition.

26. "Doden sterven niet" by dr. W.C. van Dam. Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, year: around 1978.

27. "Eindeloos bewustzijn. Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring" by Pim van Lommel. Kampen, Uitgeverij Ten Have, 2007, third edition.

28. "In het licht van de dood. Het indrukwekkende relaas over bijna-doodervaringen" by Michael Sabom. Translation into Dutch by Bart Kamphuis. Heerenveen, Uitgeverij Barnabas, 2009.

29. "Joni. Ontroerend relaas van een invalide jonge vrouw en haar levensstrijd" by Joni Eareckson and Joe Musser. Translation into Dutch by An de Vries. Laren, Novapres, 1976.

30. "Een stap verder. Joni" by Joni Eareckson and Steve Estes. Translation into Dutch by An de Vries. Laren, Novapres, 1978.

31. "De kinderdoop in de Heilige Schrift" and "Geschiedenis van de kinderdoop" by Ary Schipper.

32. "Verbazingwekkende vervullingen van de Bijbelse profetieën. Wat u moet weten in deze onzekere tijden." by Mark Hitchcock. Translation into Dutch by C.L. de Laat-Faber. Doorn, Uitgeverij Het Zoeklicht, 2011.

33. "Hier gebeurde het toen" by Johan Knigge. Amsterdam, Buijten & Schipperheijn Motief, 2012.


Unfortunately some numbers of this list are no longer available as new. You can ask the editors about this by e-mail via   THIS LINK

If you want to order a book, you can do that directly at   Boekhandel De Sardonix
(If you click this link, you will see initially only the above mentioned books, in so far still available. After that you can click through to the other books and articles of the website. Of course the printing of a book can be changed in the meantime. So "De Kerkgeschiedenis verteld aan jong en oud" was printed at first in 4 volumes and later in 2 thicker volumes).Go back  To homepage  Translate into Dutch