Naar homepage  Vertaal in Engels

Inleiding


Waarom heet deze website "Eternal Glorious Light"? Deze website wil verwijzen naar het "eternal glorious light", dat betekent "het eeuwige glorieuze of glorierijke licht." In de eerste plaats is dat God Zelf. Maar in de tweede plaats gaat deze benaming ook op voor de plaats waar God woont, de hemel. En verder: Overal op aarde waar God iets van zijn heerlijkheid openbaart, zien we (hoewel vaak zwak) een afschijnsel van dat eeuwige heerlijke licht.


Zonsopgang
Zonsopgang, als een stille heenwijzing naar het eeuwige glorierijke licht.


Dit kan bijvoorbeeld zijn in de schoonheid van de natuur. Maar ook wanneer God wonderen doet. Die wonderen kunnen soms spectaculair zijn, bijvoorbeeld als God een verlamde ineens geneest. Maar het is ook al een wonder als een mens door het geloof in de Here Jezus met God verzoend wordt en een bovenaardse vrede en vreugde in zijn of haar hart ontvangt. Het is de bedoeling van deze website om de mensen op dergelijke dingen te wijzen, opdat ze God zullen erkennen, dienen, eren en verheerlijken.

Maar aangezien zo veel mensen niet (meer) in God kunnen geloven, of niet meer in de waarheid van Zijn Woord in de Bijbel, wil deze website ook laten zien, dat God werkelijk bestaat en dat de Bijbel een betrouwbare gids is om Hem beter te leren kennen en door het geloof het eeuwige leven te ontvangen. Als dat ons deel mag zijn zullen we, in Gods eeuwige glorieuze licht, pas echt zien hoe onuitsprekelijk machtig, liefdevol en glorierijk deze God is. We zullen dan niets liever meer doen dan Hem nog meer te dienen en te verheerlijken. En niets zal ons dan meer hinderen. Ziekte en ellende zullen dan voor eeuwig voorbij zijn!Terug  Naar homepage  Vertaal in Engels