Zowel bij de bestudering van de geschiedenis, als bij het nadenken over gebeurtenissen, die tijdens ons leven of in de verdere toekomst kunnen plaatsvinden, kan het handig zijn om te weten op precies welke dag van de week een bepaalde datum valt. Hiervoor is het onderstaande programma te gebruiken.

Universele kalender
(Alleen voor de tijden vanaf 15 oktober 1582 tot en met het jaar 2599).

Opmerkingen:

1. Waarom gaat deze kalenderberekening niet verder terug dan 15 oktober 1582? Omdat toen de Gregoriaanse kalender van kracht werd. Vóór die tijd, al vanaf het jaar 46 voor Chr., was de Juliaanse kalender in gebruik. Maar deze werd niet in alle landstreken op gelijke wijze toegepast. Bovendien werd deze later, vanaf het jaar 284 tot ongeveer het jaar 524, onderbroken door de Diocletiaanse kalender. Daarna werd de Juliaanse kalender dus weer voortgezet, maar het is niet duidelijk of deze toen nog correct aansloot bij zijn toepassing in de beginperiode. Globaal gezien geldt: Hoe verder we teruggaan in de tijd, hoe onregelmatiger de gebruikte kalenders worden. Rond het begin van onze jaartelling speelde soms zelfs het weer een rol bij de berekening, als men het begin van een nieuwe maand begon vast te stellen. Daarom is het niet mogelijk om een correct kalender-systeem te maken voor alle eeuwen.

2. Deze kalender maakt deel uit van een website, die vol staat met artikelen over wonderen, uitgekomen profetieën, prachtige natuurfoto's en nog veel meer. Als u daar een kijkje wilt nemen, dan kunt u op het plaatje hieronder van de Andromeda-nevel klikken.