Het noorderlicht. Dit lichtverschijnsel komt vooral voor in noordelijke streken. Het wordt veroorzaakt door uitbarstingen op de zon, waarbij grote hoeveelheden energierijke deeltjes het heelal ingeslingerd worden. Als deze deeltjes in de buurt komen van de aarde worden ze door het aardmagnetisch veld naar de poolstreken getrokken. Daar komen ze in botsing met de aardse atmosfeer waarbij hun energie omgezet wordt in zichtbaar licht. Laten we echter niet vergeten dat ook deze dingen bestuurd worden door de almachtige God. Ook de natuurwetten zijn door Hem ingesteld. Als Schepper staat Hij aan het begin van alles.