De sterrenpracht


Zie Gods grootheid, glorie en heerlijkheid in de sterrenwereld!
Psalm 19:1: "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk."
Job 12: 9: "Wie weet niet uit alle deze, dat de hand des HEEREN dit doet?"

De volgende foto's kunt u bekijken:


A. Sterrenstelsels

De Andromeda-nevel M31
De Draaikolk-nevel M51
De bolvormige sterrenhoop Omega Centauri
De sterrenstelsels NGC 5985, 5982 en 5981
Stephan's Quintet


B. Interstellaire stof- en gaswolken

Centaurus A NGC 5128
De Paardekopnevel in Orion
De Rho Ophiuchi Nevel
De Ringnevel M57
De Vlindernevel NGC 6302
Het zogenaamde Zwaard van Orion


C. Overige hemellichamen en hemelverschijnselen

De planeet Saturnus
Een komeet
Het noorderlicht